مزاید های زامیاد

زمینه فعالیت شرکت زامیاد: توليد و مونتاژ وانت، كاميون، اتوبوس، ميني بوس و ون

لیست اقلام راکد و مازاد دوره ای: کارتن، نایلون، تخته، بشکه، تسمه، نان خشک، گالن، روغن خوراکی، آهن آلات، انواع ورق، زباله

لیست اقلام راکد و مازاد غیر دوره ای: اقلام خودرویی

زمانهای تقریبی برگزاری مزایدات شرکت زامیاد: اقلام دوره ای 6ماهه

وبسایت شرکت زامیاد: http://www.zamyad.co.ir

.Copyright © 2013 Sudico Corporation - All rights reserved