مزایده های فنرسازی زر

 

زمینه فعالیت شرکت فنرسازی زر: توليد انواع فنرهاي تخت و پارابوليك

لیست اقلام راکد و مازاد غیر دوره ای: ضایعات ذوبی آلیاژی، بشکه، دستکش ضایعاتی

وبسایت شرکت فنرسازی زر: http://www.zarspring.com

.Copyright © 2013 Sudico Corporation - All rights reserved