مزایده های مرکز تحقیقات سایپا

 

زمینه فعالیت شرکت  مركز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا : تحقيق، توسعه و نوآوري در صنعت خودرو جهت طراحي محصول، طراحي روش ساخت، آزمايش عملكرد خودرو و ...

لیست اقلام راکد و مازاد غیر دوره ای: قطعات خودرویی، خودرو، ضایعات ذوبی، ضایعات پلی امید، اقلام کارگاهی، تاسیساتی، اداری، آلومینیوم

وبسایت شرکت مرکز تحقیقات سایپا: http://airic-ir.com

.Copyright © 2013 Sudico Corporation - All rights reserved