مدیر عامل و هیئت مدیره

جناب آقای مهندس محمدرضا خمسه ای

مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران (سودیکو)


 

 

 

.Copyright © 2013 Sudico Corporation - All rights reserved