مدیران و مشاوران

مدیران شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران (سودیکو)


قائم مقام محترم مدیرعامل جناب آقای مهندس مسعود رحمانیان

تلفن: 46079796-021 داخلی 404

ایمیل: rahmanian@sudico.ir

 

مدیر محترم مالی و اداری جناب آقای مهندس نادر حق جو

تلفن: 46079796-021 داخلی 401

ایمیل: n-haghjoo@sudico.ir

 

رئیس محترم حراست جناب آقای مهندس حمید بنایی کلخوران

تلفن: 46079796-021 داخلی405

ایمیل: herasat@sudico.ir

.Copyright © 2013 Sudico Corporation - All rights reserved