نظرسنجی خریدار و پیمانکار

بسمه تعالی

نظر سنجی

مدیریت شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گری وقطعات صنعتی ایران در نظر دارد نقطه نظرات شما را به عنوان (خریدار ، پیمانکار ،........)اخذ تا با بهبود روشها و اصلاح امور بهترین خدمات را به مشتریان ارائه نموده و بیشترین رضایت را که سرمایه اصلی این شرکت است به دست آورد.لذا از شما تقاضا دارد با تکمیل فرم ما را در رسیدن به نقطه مطلوب یاری کنید.

 

فرم را می توانید بدون مشخصات فردی پر کنید.


 نظرسنجی مزایده گر
 نام و نام خانوادگی :
 شماره تماس :
 حضور شما در شرکت برای چه کاری می باشد؟ :
 نحوه اطلاع رسانی به شما از چه طریق باشد؟ :
 آیا راهنمایی لازم برای شما ارائه شد؟ :
 چند بار با شرکت تهیه و توزیع معامله نمودید؟ :
 از نحوه ی معامله با شرکت تهیه و توزیع راضی هستید؟ :
 رفتار کارکنان با شما چگونه بود؟ :
 خدمات ارائه شده قانع کننده بود؟ :
 نام فرد یا افرادی که برخورد مناسب را داشته است؟ :
 نام فرد یا افرادی که برخورد مناسب را نداشته است؟ :
 سود حاصل از معامله با شرکت راضی کننده بوده است؟ :
 میزان علاقه مندی ادامه همکاری شما با شرکت :
 ارزیابی عملکرد کارکنان از جانب شما :

.Copyright © 2013 Sudico Corporation - All rights reserved