ارتباط با مدیرعامل

امکان ارتباط مستقیم از طریق پست الکترونیکی با مدیرعامل

با توجه به درخواست تعدادی از همکاران و تاکید مدیرعامل محترم، امکان ارتباط مستقیم ایشان از طریق پست الکترونیک فراهم شد. کارکنان شرکت و همچنین مشتریان می توانند هرگونه نظر، پیشنهاد، انتقاد و مسایل مورد نظر خود را از طریق آدرس زیر بصورت مستقیم به مدیرعامل منعکس نمایند.

sudico@yahoo.com

 

.Copyright © 2013 Sudico Corporation - All rights reserved