راهنمای شرکت درمزایده

 

قابل توجه شرکت کنندگان در مزایده


مشتریانی که جهت شرکت در مزایده های این شرکت اقدام به سپرده گذاری می نمایند و یا مطالباتی از این شرکت دارند چنانچه بعد از انجام مزایده و اتمام معامله، سپرده و مطالبات خود را دریافت ننمایند می توانند از سپرده و مطالبات موجود در حساب شرکت با تائید امور مالی و به شرط کفاف سپرده و مطالبات موجود در مزایده های بعدی شرکت نمایند.
تبصره: مورد مذکور صرفاً شامل آندسته از خریدارانی می شود که برنده مزایده نبوده و سپرده آنان بعنوان واریزی محسوب نشده باشد.

 


 

راهنمای شرکت در مزایده

 

الف: به صورت حضوری


1- مزایده گر، مزایده را از طریق سایت شرکت ،روزنامه و یا کانال تلگرام مشاهده می نماید.

2- مزایده گر مبلغ سپرده مورد نظر را طی واریز به حساب بانکی و یا توسط کارت خوان مستقر پرداخت  می نماید.

3- رسید صندوق را از واحد مالی تحویل گرفته و به واحد بازرگانی تحویل می دهد.

4- مزایده گر پس از تحویل رسید سپرده، اسناد و پاکت مزایده مربوطه را دریافت می نماید.

5- مزایده گر اسناد مربوطه را تکمیل و امضاء می نماید، رسید صندوق را داخل پاکت قرار داده و آن را مهروموم می نماید.

6- مزایده گر، برگ درخواست شرکت در مزایده خود را به صورت خواناتکمیل، پس از امضاء و قراردادن رسیدصندوق درون پاکت مخصوص، آن را درون صندوق مزایده مربوطه می اندازد.

7- مزایده گر می تواند اسامی برندگان در تاریخ اعلام شده درون برگ شرایط شرکت در مزایده را، در سایت اینترنتی شرکت مشاهده نماید.

 

ب: به صورت غیر حضوری


1- مزایده گر، مزایده را از طریق سایت شرکت ،روزنامه و یا کانال تلگرام مشاهده می نماید.
2- مزایده گر اسناد شرکت در مزایده مربوطه را از طریق سایت شرکت دانلود نموده و آن را پرینت می نماید.
3- واریز مبلغ سپرده برای یک یا چند آیتم از طرف مزایده گر (شماره حساب 95200009 کد 126 بانک رفاه کارگران شعبه پیکانشهر کد 126) انجام می شود.
4- تصویر فیش واریزی ، به شماره فاکس شرکت (66284193) از سوی مزایده گر ارسال می شود و به واحد مالی اطلاع داده می شود.
5- واحد مالی فیش واریزی را تائید می نماید و به واحد بازرگانی اطلاع می دهد.
6- پس از برقراری تماس تلفنی از سوی مزایده گر، توسط واحد بازرگانی یک شماره واحد (شماره پاکت) به شخص حقیقی و یا حقوقی اختصاص می یابد.
7- پس از استعلام شماره، مزایده گر شماره واحد را بالای سمت چپ همه صفحات دانلود شده و از جمله بر روی پاکت نامه معمولی درج مینماید.
8- پس از تکمیل فرمها از سوی مزایده گر، اسناد را درون پاکت نامه قرار داده و پاکت را مهروموم می نماید.
9- مزایده گر، می بایست پاکت را از طریق پیک، پست و ... تا آخرین روز تحویل اسناد مزایده، به قسمت بازرگانی شرکت تحویل دهد.
10- واحد بازرگانی، پاکت ارسالی از طرف شخص حقیقی و یا حقوقی را دریافت و به مزایده گر اطلاع می دهد.
11- با همکاری واحدحراست، پاکت مزایده گر درون پاکت مخصوص شماره دار که به شخص مربوطه اختصاص داده شده، قرار می گیرد و درون صندوق انداخته می شود.

تعاریف: 
مزایده گر: کسی که در مزایده ها شرکت می کند.
مزایده گذار: سازمان و یا شرکتی که اقلامی را از طریق مزایده به فروش می رساند.

 

 

قوانین مناقصات و مزایدات


برای آشنایی کلی با قوانین فوق، خواهشمند است فایل پیوست را دانلود نمایید. (فایل pdf)

   دانلود : ghanon_monaghesat.pdf           حجم فایل 153 KB

.Copyright © 2013 Sudico Corporation - All rights reserved