مزایده های سایپاپرس

 

زمینه فعالیت شرکت سایپاپرس: توليد قطعات پرسي بدنه خودرو

لیست اقلام راکد و مازاد دوره ای: ورق های صنعتی، نایلون، تخته، ضایعات ذوبی

زمانهای تقریبی برگزاری مزایدات شرکت سایپا پرس: اقلام دوره ای 2 ماهه

وبسایت شرکت سایپاپرس: http://www.saipapress.com 

.Copyright © 2013 Sudico Corporation - All rights reserved