مزایده های رینگ سایپا

 

زمینه فعالیت شرکت رینگ سایپا: تولید رینگ چرخ خودرو

لیست اقلام راکد و مازاد دوره ای: کارتن، تخته، نایلون، پلاستیک

زمانهای تقریبی برگزاری مزایدات شرکت رینگ سایپا: اقلام دوره ای 6 ماهه

وبسایت شرکت رینگ سایپا: www.kswco.com

.Copyright © 2013 Sudico Corporation - All rights reserved