انتصاب مدیر عامل جدید شرکت سودیکو 1403/03/13 - 18:01:45

روابط عمومی شرکت سودیکو:

جناب آقای ربیعی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت سودیکو، جایگزین آقای معارفی گردید.
در جلسه ای که روز یکشنبه 13 خرداد ماه با حضور مدیران و مسئولین شرکت سودیکو برگزار گردید، جناب آقای ربیعی رسماً سکان شرکت سودیکو را بدست گرفت.