برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مدیریت حریق

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مدیریت حریق بصورت تئوری و عملی توسط واحد حراست و HSE شرکت با حضور کلیه پرسنل در محوطه دفتر مرکزی همراه با برگزاری مانور اطفاء حریق در مورخه 99/08/012 صورت پذیرفت.              

کاربران آنلاین: 0

بازدیدکنندگان امروز: 204

بازدیدهای امروز: 778

کل بازدیدکنند‌گان: 63817

کل بازدید ها: 221172