راهنمای شرکت در مزایده

راهنمای شرکت درمزایده

قابل توجه شرکت کنندگان در مزایده

مشتریانی که جهت شرکت در مزایده های این شرکت اقدام به سپرده گذاری می نمایند و یا مطالباتی از این شرکت دارند چنانچه بعد از انجام مزایده و اتمام معامله، سپرده و مطالبات خود را دریافت ننمایند می توانند از سپرده و مطالبات موجود در حساب شرکت با تائید امور مالی و به شرط کفاف سپرده و مطالبات موجود در مزایده های بعدی شرکت نمایند.

 

تبصره: مورد مذکور صرفاً شامل آندسته از خریدارانی می شود که برنده مزایده نبوده و سپرده آنان بعنوان واریزی محسوب نشده باشد.

راهنمای شرکت در مزایده

الف: به صورت حضوری

 

1- مزایده گر، مزایده را از طریق سایت شرکت ،روزنامه و یا کانال تلگرام مشاهده می نماید.

2- مزایده گر مبلغ سپرده مورد نظر را طی واریز به حساب بانکی و یا توسط کارت خوان مستقر پرداخت  می نماید.

3- رسید صندوق را از واحد مالی تحویل گرفته و به واحد بازرگانی تحویل می دهد.

4- مزایده گر پس از تحویل رسید سپرده، اسناد و پاکت مزایده مربوطه را دریافت می نماید.

5- مزایده گر اسناد مربوطه را تکمیل و امضاء می نماید، رسید صندوق را داخل پاکت قرار داده و آن را مهروموم می نماید.

6- مزایده گر، برگ درخواست شرکت در مزایده خود را به صورت خواناتکمیل، پس از امضاء و قراردادن رسیدصندوق درون پاکت مخصوص، آن را درون صندوق مزایده مربوطه می اندازد.

7- مزایده گر می تواند اسامی برندگان در تاریخ اعلام شده درون برگ شرایط شرکت در مزایده را، در سایت اینترنتی شرکت مشاهده نماید.

 

ب: به صورت غیر حضوری

 

1- مزایده گر، مزایده را از طریق سایت شرکت ،روزنامه و یا کانال تلگرام مشاهده می نماید.
2- مزایده گر اسناد شرکت در مزایده مربوطه را از طریق سایت شرکت دانلود نموده و آن را پرینت می نماید.
3- واریز مبلغ سپرده برای یک یا چند آیتم از طرف مزایده گر (شماره حساب 95200009 کد 126 بانک رفاه کارگران شعبه پیکانشهر کد 126) انجام می شود.
4- تصویر فیش واریزی ، به شماره فاکس شرکت (66284193) از سوی مزایده گر ارسال می شود و به واحد مالی اطلاع داده می شود.
5- واحد مالی فیش واریزی را تائید می نماید و به واحد بازرگانی اطلاع می دهد.
6- پس از برقراری تماس تلفنی از سوی مزایده گر، توسط واحد بازرگانی یک شماره واحد (شماره پاکت) به شخص حقیقی و یا حقوقی اختصاص می یابد.
7- پس از استعلام شماره، مزایده گر شماره واحد را بالای سمت چپ همه صفحات دانلود شده و از جمله بر روی پاکت نامه معمولی درج مینماید.
8- پس از تکمیل فرمها از سوی مزایده گر، اسناد را درون پاکت نامه قرار داده و پاکت را مهروموم می نماید.
9- مزایده گر، می بایست پاکت را از طریق پیک، پست و … تا آخرین روز تحویل اسناد مزایده، به قسمت بازرگانی شرکت تحویل دهد.
10- واحد بازرگانی، پاکت ارسالی از طرف شخص حقیقی و یا حقوقی را دریافت و به مزایده گر اطلاع می دهد.
11- با همکاری واحدحراست، پاکت مزایده گر درون پاکت مخصوص شماره دار که به شخص مربوطه اختصاص داده شده، قرار می گیرد و درون صندوق انداخته می شود.

 

تعاریف: 
مزایده گر: کسی که در مزایده ها شرکت می کند.
مزایده گذار: سازمان و یا شرکتی که اقلامی را از طریق مزایده به فروش می رساند.

راهنمای شرکت در مزایده

برای آشنایی کلی با قوانین فوق، خواهشمند است فایل پیوست را دانلود نمایید. (فایل pdf)

 

 دانلود : ghanon_monaghesat.pdf    

کاربران آنلاین: 0

بازدیدکنندگان امروز: 16

بازدیدهای امروز: 70

کل بازدیدکنند‌گان: 65799

کل بازدید ها: 224187