مدیرعامل و هیئت مدیره

مشخصات مدیرعامل و هیئت مدیره

Namayeh
جناب آقای مهندس محمد محمدپور

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران (ســودیکو)

Namayeh
جناب آقای مهندس فرهاد فرخی

عضو موظف هیئت مدیره شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران (ســودیکو)

Namayeh
جناب آقای دکتر سید شهروز سیدی حسینی نیا

عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران (ســودیکو)

کاربران آنلاین: 0

بازدیدکنندگان امروز: 77

بازدیدهای امروز: 233

کل بازدیدکنند‌گان: 41626

کل بازدید ها: 149699