مدیران ارشد

user vector

سیامک معارفی

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره
user vector

حسین هشترودی محمودی

رئیس هیئت مدیره
user vector

سید محمدرضا آقامیری

عضو موظف هیئت مدیره
user vector

جواد قلعه نویی

مدیر مالی
user vector

---

مدیر بازرگانی
user vector

مرتضی جعفری

مدیر حراست