ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه 1401/12/01 - 14:27:35

ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS در شرکت سودیکو در تاریخ های 25 الی 28 بهمن 1401 توسط تیم ممیزی داخلی اجراء گردید. در این ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت، ایمنی و بهداشت و زیست محیطی بصورت یکپارچه در فرآیند ممیزی قرار گرفت. شرکت سودیکو دارنده گواهینامه ISO 9001 و ISO 14001 و ISO 45001 می باشد و در پایان هر سال نسبت به تمدید گواهینامه های مذکور توسط CB (ممیز شخص سوم) اقدام می نماید