روز جهانی محیط زیست 1402/03/17 - 09:31:21

به مناسبت روز جهانی محیط زیست، در راستای ترویج فرهنگ محافظت از محیط زیست و کره زمین، مسابقه نقاشی بین فرزندان کارکنان در رده های مختلف سنی برگزار گردید و شرکت کنندگان می بایست تا 25 خرداد آثار خود را به واحد HSE شرکت تحویل دهند. به آثار برگزیده جوایزی اهداء خواهد شد. «بنویسیم طبیعت، بخوانیم زندگی»