ساخت و بهره برداری اتاقک تفکیک پسماند از مبدا در شرکت سودیکو 1402/08/20 - 10:50:59

در روز برگزاری ممیزی «مدیریت سبز» با حضور ممیز مربوطه، از اتاقک تفکیک پسماند در شرکت سودیکو رونمایی گردید. این اتاقک محافظی جهت جمع آوری انواع پسماند را دارد که با نوشته و عکس مشخص گردیده است. این اتاقک علاوه بر تفکیک پسماند به شکل جذاب، فرهنگ تفکیک پسماند در سازمان را افزایش می دهد. این اتاقک دارای جایگاه های مختلف برای انواع پسماند از قبیل: مایعات، کاغذ، پلاستیک، پت و ... می باشد. موضوع مدیریت و تفکیک پسماند یکی از رسالت های اصلی شرکت سودیکو می باشد که طی بررسی ها و اجرای پروژه های مختلف در سطح گروه خودروسازی نسبت به بهبود محیط زیست اجرا می گردد.