برگزاری مجمع بررسی عملکرد شرکت سودیکو در مالیبل سایپا 1402/08/22 - 11:58:17

مجمع شرکت سودیکو جهت بررسی عملکرد این شرکت در مالیبل سایپا برگزار شد. در این جلسه که با حضور مدیران عامل، اعضاء هیئت مدیره و مدیران مالی شرکت مالیبل و شرکت سودیکو برگزار گردید گزارش حسابرس و همچنین گزارشات عملکرد شرکت سودیکو در شش ماه نخست سال 1402 ارائه و مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر آن، تغییرات اساسنامه شرکت سودیکو نیز مورد تأیید اعضای مجمع قرار گرفت. در این جلسه روند مثبت شاخص‌های کلیدی شرکت سودیکو مورد تمجید قرار گرفته و به نقش کلیدی این شرکت در چرخه تولید شرکت مالیبل سایپا اشاره گردید. شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران (سـودیکو) با تجربه چندین ساله در حوزه مدیریت بر ضایعات و پسماندهای صنعتی بر آن است تا با بازنگری در فرآیند این مدیریت و با آسیب شناسی وضیعت موجود و بهره گیری از توان و پتانسیل بالقوه خود، راهکارهای بهبود امور و مدیریت بهتر و صحیح منابع را در جهت افزایش عایدات شرکتهای گروه بکار گرفته و با تهیه طرح جامع مدیریت متمرکز بر ساماندهی و جمع‌آوری کلیه ضایعات و پسماندهای شرکتهای گروه خودروسازی سایپا، اهداف تعریف شده را محقق نموده و از منابع و امکانات مجموعه شرکتهای گروه حمایت و پشتیبانی نموده و فعالیت های خود را توسعه و گسترش دهد.