لیست مناقصات

   مناقصه عمومی، طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط تولید دستگاه گرانول ساز (تا 16 مهرماه)

   مناقصه تفکیک، ساماندهی و انهدام قطعات داغی مگاموتور (تا 9 مهرماه)

   مناقصه بسته بندی، پرس ضایعات و انهدام قطعات سایپا، زامیاد، قالبهای صنعتی و سازه گستر (تا 9 مهرماه)

   مناقصه تفکیک، ساماندهی، دمونتاژ و انهدام قطعات برگشتی زامیاد (تا 9 مهرماه)

   مناقصه خرید مواد اولیه ریخته گری (گرافیت، فرومنگنز، فروکروم، فروسیلیکومنیزیم) (تا 9 مهرماه)

   مناقصه تفکیک، ساماندهی، دمونتاژ و انهدام قطعات برگشتی زامیاد (تا 27 شهریور)

   مناقصه تفکیک، ساماندهی و انهدام قطعات داغی مگاموتور (تا 22 شهریور)

   مناقصه خرید مواد اولیه (کابل مسی، شمش قلع) (تا 12 شهریور)

   مناقصه تفکیک، ساماندهی،جمع آوری و پرس ضایعات شرکت مگاموتور (تا 4 شهریور)

   مناقصه تفکیک، ساماندهی، دمونتاژ و انهدام قطعات برگشتی زامیاد (تا 22 مرداد)

   مناقصه خرید مواد اولیه (فرومنگنز پرکربن، فروسیلیس) (تا 18 مرداد)

   مناقصه تفکیک، ساماندهی،جمع آوری و پرس ضایعات شرکت مگاموتور (تا 31 تیر)

   مناقصه  تفکیک، ساماندهی، دمونتاژ و انهدام قطعات برگشتی شرکت زامیاد (تا 31 تیر)

   مناقصه خرید مواد اولیه (فرومنگنز پرکربن، فروکروم پرکربن) (تا 19 تیر)

   مناقصه خرید مواد اولیه (فرومنگنز پرکربن، فروکروم پرکربن) (تا 19 تیر)

   مناقصه اجاره لیفتراک با راننده / شرکت سایپا پرس (تا 07 تیر)

   مناقصه خرید مواد اولیه / فروسیلیکومنیزیم، مس ضایعاتی (تا 28 خرداد)

   مناقصه اجاره لیفتراک با راننده / شرکت سایپا پرس (تا 21 خرداد)

   مناقصه اجاره لیفتراک با راننده / شرکت قالبهای صنعتی سایپا (تا 21 خرداد)

   آگهی مناقصه تفکیک، ساماندهی، دمونتاژ قطعات برگشتی / شرکت زامیاد (تا 21 خرداد)