مشتری مداری در سودیکو 1401/11/25 - 08:37:48

کارگاه آموزشی «مشتری مداری» توسط دکتر ناجی‌زاده، طی سه روز در شرکت سودیکو برگزار گردید. در این دوره مباحث مشتری‌مداری در قالب تئوری و کار تیمی مطرح و چالش‌هایی موجود عنوان گردید. برای چالش‌های مطرح شده در هر فصل پیشنهاداتی از طرف فراگیران و مدرس دوره، دکتر ناجی زاده مطرح گردید که موارد مذکور ثبت و مقرر گردید پس از بررسی‌های لازم، اجراء گردد. از مهمترین پیشنهادات ارائه شده در این دوره، موضوع طبقه بندی مشتریان می باشد، که در حال حاضر در اغلب مارکتینگ‌های دنیا انجام می‌گیرد و بر اساس آن تسهیلات خاصی به هر گروه از مشتریان تعلق می گیرد.

حدود 20 سال است که سازمان‎ ها تلاش می‎ کنند تا عملکرد خود را با مفهوم مشتری مداری هماهنگ نمایند. اما به گزارش شورای عالـی بازاریابی تنها 14 درصد از سازمان‎ ها، مشتری مداری را مبنای کار خود قـرار داده و تنـها 11 درصـد از آن‎ها باور دارنـد که مشتریان‎شان با ارائه‎ چنین تصویری موافق خواهند بود.

رایج ‎ترین و شاید بزرگترین مانع بر سر راه عملکرد مبتنی بر مشتری مداری، در اصل، فقدان فرهنگ مشتری‌مداری سازمانی است. هنوز هم بیشتر سازمان‎ ها غالباً بر مبنای تمرکز بر محصول و فروش عمل می‌نمایند. به این ترتیب، مشتری مداری تنها در بخش‎های خاصی از قبیل بازاریابی، در اولویت قرار می‌‎گیرد. برای این که کارمندان بتوانند خود را با نگرش مشتری مداری هماهنگ سازند، لازم است تا همه آنها انتظارات، خواسته ها و نیازهای مشتریان سازمان را درک نمایند تا نسبت به رفع هر چه بیشتر نیاز‌های مشتریان و متعاقباً افزایش رضایت مشتریان فعالیت نمایند.