معرفی سرپرست جدید شرکت سودیکو 1402/03/13 - 10:13:00

طی حکم مهندس تیموری مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا، سیامک معارفی به عنوان سرپرست جدید شرکت سودیکو انتصاب گردید. طی جلسه ای که در روز شنبه 16 اردیبهشت ماه 1402 با حضور اعضاء هیئت مدیره، مدیران و مسئولین شرکت سودیکو برگزار گردید، سیامک معارفی رسماً به عنوان سرپرست شرکت سودیکو آغاز به کار نمود. در این جلسه ضمن آشنایی ایشان با مدیران و مسئولین شرکت سودیکو، توضیحاتی در خصوص سیاست گذاری های شرکت سودیکو بیان شد. همچنین توضیحاتی در خصوص جایگاه فعلی شرکت سودیکو و حرکت رو به رشد این شرکت از سوی اعضاء هیئت مدیره ارائه گردید.