گواهینامه و خط مشی

گواهینامه مدیریت محیط زیست

اخذ گواهینامه 14001 ISO توسط شرکت سودیکو (تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران)

در راستای جمع آوری، ساماندهی و فروش کلیه ضایعات شرکت های گروه خودروسازی سایپا برای اولین بار، شرکت سودیکو موفق به اخذ گواهینامه (2015) Iso 14001  مدیریت محیط زیست از شرکت TRB و تحت اعتبار DAKKS  آلمانی گردید.

 


 

 

خط مشی

 

.Copyright © 2013 Sudico Corporation - All rights reserved