اخبار سودیکو

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مدیریت حریق 

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مدیریت حریق بصورت تئوری و عملی توسط واحد حراست و HSE شرکت با حضور کلیه پرسنل در محوطه دفتر مرکزی همراه با برگزاری مانور اطفاء حریق در مورخه 99/08/012 صورت پذیرفت.


جلسه عملکرد 6 ماهه اول سودیکو

جلسه بررسی عملکرد 6 ماهه اول حسابرسی شده سال 99 شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران (سودیکو)

در مورخ 99/7/30 در شرکت مالیبل برگزار گردید.

 


 

درج خبر اخذ گواهینامه ایزو 14001 در نشریه نارنجی

خبر درج گواهینامه ایزو 14001 توسط شرکت سودیکو در صفحه 7 درستون اخبار کوتاه نشریه نارنجی بشماره 461 به تاریخ 99/4/23 انعکاس یافت.


 


انجام معاینات ادواری پرسنل

در راستای پیشگیری و سلامت پرسنل، شرکت سودیکو اقدام به انجام تست های تخصصی کووید19 در تیرماه 99 در معاینات ادواری سالیانه برای کلیه پرسنل و پیمانکاران شرکت کرده است.

 

 

.Copyright © 2013 Sudico Corporation - All rights reserved