مزایده های پلاسکوکارسایپا

 

زمینه فعالیت شرکت پلاسکوکار سایپا: توليد و مونتاژ داشبورد و سپر

لیست اقلام راکد و مازاد دوره ای: کارتن، نایلون، تخته، آهن آلات، ضایعات پلاستیکی، سطل رنگ

زمانهای تقریبی برگزاری مزایدات شرکت پلاسکوکار سایپا: اقلام دوره ای 3 ماهه

وبسایت شرکت پلاسکوکار سایپا: http://www.plascokar.com

.Copyright © 2013 Sudico Corporation - All rights reserved