مزایده های رادیاتور ایران

 

زمینه فعالیت شرکت رادیاتور ایران: توليد رادياتور آلومينيومي و مسي برنجي

لیست اقلام راکد و مازاد دوره ای: ورق های صنعتی، نایلون، تخته، ضایعات ذوبی, کارتن، آلومینیوم، قلع

زمانهای تقریبی برگزاری مزایدات رادیاتور ایران: اقلام دوره ای 4 ماهه

وبسایت شرکت رادیاتور ایران: http://www.irradiator.com 

.Copyright © 2013 Sudico Corporation - All rights reserved